Conditii GDPR

NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE si a legislatiei conexe (impreuna, in continuare ca „Regulament GDPR), este necesar ca fiecare operator de date cu caracter personal sa informeze persoana vizata cu pruvire la datele cu caracter personal prelucrate, scopurile prelucrarii, drepturile persoanei vizate s.a.m.d.

Astfel, regasiti in prezenta nota informatii detaliate cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre SC Globul Infofolit SRL.

Date cu caracter personal – orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (persoana vizata), precum nume, prenume, cod numeric personal, adresa de e-mail, numar de telefon, etc.); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

Operator – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care,

singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter

personal;

Destinatar – persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism

căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă;

Persoana vizata – persoana fizica identificata sau identificabila, prin datele cu caracter personal prelucrate

Consimtamant al persoanei vizate – înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică,

informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau

printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

SC Globul Infofolit SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal doar in scopul indeplinirii demersurilor necesare in vederea desfasurarii relatiei cu dumneavoastra. Astfel, detaliem in continuare datele cu caracter personal pe care le prelucram, impreuna cu scopurile prelucrarii si temeiurile juridice care stau la baza respectivei prelucrari.

Operatorul obtine datele dumneavoastra cu caracter personal in mod direct de la dumneavoastra.

  • Date aferente contului de client, precum adresa de e-mail – prelucrarea este necesara in vederea crearii contului de utilizator pe pagina noastra web si in vederea administrarii si a asigurarii securitatii contului creat;

Temei juridic – interesul legitim al operatorului pentru prevenirea fraudelor online, asicurarea securitatii si a functionalitatii optime a paginii web

  • Date aferente plasarii unei comenzi, precum nume, prenume, adresa de livrare, numar de telefon, etc. – aceste date sunt prelucrare in scopul derularii contractului, respectiv preluarea, procesarea si livrarea comenzii dumneavoastra;

Temei juridic – desfasurarea unui contract

  • Date pentru serviciul newsletter – in situatia in care optati pentru serviciul nostru de newsletter, vom prelucra adresa de e-mail furnizata de catre dumneavoastra in scopul trimiterii mesajelor de tip newsletter, respectiv de marketing direct

Furnizori de servicii de curierat – datele dumneavoastra vor fi transmise furnizorilor de servicii de curierat in vederea livrarii comenzilor

Procesatori de plati – in vederea efectuarii platii comenzii, operatorul furnizeaza procesatorului de plati datele privind comanda dumneavoastra. SC Globul Infofolit SRL nu proceseaza sub nicio forma datele aferente contului, respectiv cardului dumneavoastra bancar.

Institutii publice, instante de judecata, precum si autoritati competente sa cerceteze savarsirea faptelor penale – in cazurile care impune transmiterea datelor dumneavoastra catre acesti destinatari

Furnizori de servicii IT/WEB – in interesul legitim al operatorului, in vederea asigurarii functionalitatii paginii web

Operatorul va pastra si prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe durata desfasurarii contractului, in vederea administrarii contului de client, daca este cazul, in vederea procesarii comenzilor dumneavoastra si atat timp cat este nevoie pentru a respecta cerintele legale aplicabile.

Operatorul va depune toate eforturile necesare rezonabile, prin masuri tehnice si administrative, in vederea protejarii datelor cu caracter personal prelucrate.

Dreptul de acces – dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective si la orice alte informatii, conform prevederilor Regulamentului GDPR

Dreptul la rectificare – dreptul de a solicita si de a obtine de la operator rectificarea datelor dumneavoastra si/sau completarea acestor date in situatia in care acestea sunt incomplete

Dreptul la stergerea datelor – dreptul de a solicita si de a obtine de la operator stergerea datelor, in situatiile prevazute de Regulamentul GDPR

Dreptul la restrctionarea prelucrarii – dreptul de a solicita si de a obtine de la operator restrictionarea prelucrarii, in situatiile prevazute de Regulemantul GDPR

Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal

Dreptul la opozitie – dreptul de a va opune prelucrarii; acst drept poate fi exercitat doar daca prelucrarea se bazeaza pe interesul legitim al operatorului sau pentru indeplinirea unei sarcini care deserveste unui interes public

Dreptul de a va retrage consimtamantul – in situatia in care prelucrarea are la baza consimtamantul dumneavoastra aveti dreptul de a va retrage consimtamantul

Dreptul de a depune o reclamatie la autoritatea de supraveghere competenta – in Romania, autoritatea completenta este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal

MODALITATI DE CONTACT

In vederea comunicarii cu operatorul, dar si in vederea depunerii unei solicitari/sesizari si in vederea exercitarii drepturilor anterior mentionate va rugam sa ne contactati folosind datele din pagina urmatoare:

https://globulinfofolit.ro/contact/